Budova 13a

Budova č. 13 se skládá ze dvou objektů - původní pětipatrové budovy 13 (nyní 13A) z r.
1918 a budovy 13/2 (nyní 13B) z r. 1956. Budova 13A nesla původně označení číslem 4,
k přečíslování celého areálu došlo v roce 1931.

Budova 13A byla dostavěna a zkolaudována v druhé polovině roku 1918, jednalo se o
první pětipatrový objekt v areálu tehdejších Baťových závodů. Výstavba budovy byla
financována z výnosů dodávek Baťových závodů pro rakousko-uherskou armádu v
letech 1915 – 1916.

V období druhé světové války zažily Baťovy závody v r. 1944 masivní spojenecké bombardování, přičemž
budova 13A jako jedna z mála budov nebyla bombardováním poškozena a dochovala se tak prakticky v
původním stavu. Ke stávajícímu objektu 13A byl v roce 1934 přistavěn schodišťový trakt a v roce 1956, v
rámci rozšíření výroby nástrojů, ještě šachta pro nákladní výtah na severní straně a budova 13B na jižní
straně, v proluce mezi budovami 13A a 12.

Památkově nejcennějším prvkem u budovy 13A jsou původní zaklenuté otvory oken, které jsou dnes ovšem
patrné pouze z interiéru. Ostatní budovy v areálu již tento prvek nenesou, jsou vystavěny v modernějším stylu
inspirovaném Fordovými závody v USA.

V roce 1939 byl vydán první demoliční výměr, kdy Baťa plánoval nahradit původní budovu modernějším
typem – se železobetonovým skeletem, ovšem nástup druhé světové války plány renovace zastavil, přičemž
poválečné znárodnění a nástup komunistické éry determinovaly zcela odlišný vývoj celého areálu.

V r. 2005 se stává vlastníkem obou budov společnost PMT REAL a.s. V roce 2014 byla zahájena kompletní
revitalizace objektu 13A a v roce 2015 přestavba budovy 13B. Oběma objektům tak byl určen nový účel korespondující
se záměrem města Zlína učinit z části bývalých Baťových závodů, kulturní a volnočasovou zónu.

Nabídky z našich akcí

Důvěryhodné, osobní, profesionální.Chtěli jsme se vymanit z velkých uskupení a představit opravdu osobní a důvěryhodné poradenství a zejména překonat negativní zvuk, které si v Česku spojení „finančn…Co takhle rychlý, ale dobrý a kvalitní obídek nebo svačinku? A nebo od 7:30 fajnovou snídaňi? > TÝDENNÍ MENU ZDE Zastav se na italské špagety a omáčky které jsou navíc všechny přirozeně bezlepkové!…  Jsme firma s dlouholetou tradicí na evropském trhu. Dohlížíme nejen na jedinečné provedení našich vzorů ložního povlečení a dek, ale samozřejmě i na kvalitu materiálu, ze kterého je povlečení vyráběno.…