Budova 13a

Budova č. 13 se skládá ze dvou objektů - původní pětipatrové budovy 13 (nyní 13A) z r.
1918 a budovy 13/2 (nyní 13B) z r. 1956. Budova 13A nesla původně označení číslem 4,
k přečíslování celého areálu došlo v roce 1931.

Budova 13A byla dostavěna a zkolaudována v druhé polovině roku 1918, jednalo se o
první pětipatrový objekt v areálu tehdejších Baťových závodů. Výstavba budovy byla
financována z výnosů dodávek Baťových závodů pro rakousko-uherskou armádu v
letech 1915 – 1916.

V období druhé světové války zažily Baťovy závody v r. 1944 masivní spojenecké bombardování, přičemž
budova 13A jako jedna z mála budov nebyla bombardováním poškozena a dochovala se tak prakticky v
původním stavu. Ke stávajícímu objektu 13A byl v roce 1934 přistavěn schodišťový trakt a v roce 1956, v
rámci rozšíření výroby nástrojů, ještě šachta pro nákladní výtah na severní straně a budova 13B na jižní
straně, v proluce mezi budovami 13A a 12.

Památkově nejcennějším prvkem u budovy 13A jsou původní zaklenuté otvory oken, které jsou dnes ovšem
patrné pouze z interiéru. Ostatní budovy v areálu již tento prvek nenesou, jsou vystavěny v modernějším stylu
inspirovaném Fordovými závody v USA.

V roce 1939 byl vydán první demoliční výměr, kdy Baťa plánoval nahradit původní budovu modernějším
typem – se železobetonovým skeletem, ovšem nástup druhé světové války plány renovace zastavil, přičemž
poválečné znárodnění a nástup komunistické éry determinovaly zcela odlišný vývoj celého areálu.

V r. 2005 se stává vlastníkem obou budov společnost PMT REAL a.s. V roce 2014 byla zahájena kompletní
revitalizace objektu 13A a v roce 2015 přestavba budovy 13B. Oběma objektům tak byl určen nový účel korespondující
se záměrem města Zlína učinit z části bývalých Baťových závodů, kulturní a volnočasovou zónu.

Nabídky z našich akcí

Ano, moderní doba přináší nový styl i technologie. Vaperům, jak se kuřákům eletronických cigaret říká, nabízí dříve netušené možnosti. Nikdy předtím nebyl k dispozici tak rozsáhlý…Služba Fincentrum Premier je postavena na základních hodnotáchspolečnosti -  důvěryhodnost, dlouhodobost, dynamikaa v neposlední řadě dobré jméno.Fincentrum patří mezi nejvýznamnější finančně-poradenské společnosti v…ZIAJA. Nejvyšší kvalita za cenu, která vás příjemně překvapí.Ziaja je polská rodinná firma s 25 letou zkušeností na farmaceutickém trhu a trhu s péčí o pokožku.Ziaja je vedoucí producent na…